สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาลของสำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 -30 กันยายน 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 1,157

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาลของสำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 -30 กันยายน 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cloud_download
ประกาศจ้างเหมาพยาบาล


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230