สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2564

visibility 11,946

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เรื่อง  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2564

cloud_download
http://pinkanakorn.or.th/wp-content/uploads/2021/01/ยกเลิกประกาศ.pdf


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230