สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน ๔ ประเภท

visibility 4,729

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน ๔ ประเภท ได้แก่
๑. กล้วยน้ำว้าสุก – กล้วยน้ำว้าดิบ
๒. ผักและผลไม้
๓. หญ้าสดและต้นข้าวโพด
๔. หญ้าแพงโกล่าแห้ง

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200