สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์

visibility 2,020

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

cloud_download
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200