สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค.เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 10,724

ประกาศ สพค.เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cloud_download
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที ๑


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230