สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชื่อโครงการ ซื้ออาหารสัตว์ประเภทเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

visibility 7,953
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230