สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

visibility 2,250

ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

cloud_download
http://pinkanakorn.or.th/wp-content/uploads/2021/05/ราคากลาง-รักษาความปลอดภัย-มิ.ย.-ก.ค.-1.pdf


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200