สอบราคาจ้างออกแบบ ประมาณราคาและร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)

ดาวน์โหลด

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2017
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300