สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับศูนย์ประชุมฯ

visibility 5,925

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ   สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230