ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเชิญชวนทุกคนทำความดีด้วยหัวใจ สร้างสำนึกรักษ์โลก

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดย”เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” จัดกิจกรรมเชิญชวนทุกคน 💛‘ทำความดีด้วยหัวใจ...

ตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ตามหลัก 5 Domain Model

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟรี นำโดย นายวีระพล บุญชูดวง...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ด้วยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

Amazing Chiang Mai Roadshow to Malaysia

Chiang Mai Night Safari...

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

แถลงข่าวสร้างสีสันวันสงกรานต์ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างสีสันวันสงกรานต์ จัดขบวนสัตว์เล่นสาดน้ำกับนักท่องเที่ยว เชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300