จัดซื้อ/จัดจ้าง

จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้โซนจากัวร์ เทรล โซนโรงพยาบาลสัตว์ และโภชนาการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้โซนจากัวร์ เทรล โซนโรงพยาบาลสัตว์ และโภชนาการ...

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และจราจร

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 อาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001...

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการ

สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการ

สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบัญชี

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบัญชี

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบัญชี

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อตุ๊กตาสัตว์สินค้าของที่ระลึก

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300