• ราคากลางการจ้างออกแบบ
 • ราคากลางงานก่อสร้าง
 • ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
 • ราคากลางงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
 • ราคากลางงานจ้างเหมา
 • computer-systems
 • ประกาศราคากลาง

  ประกาศจัดจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสายการบินระหว่างประเทศ

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และหลอดไฟฟ้า

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  ขอจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร http://www.pinkanakorn.or.th

  ขอจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร http://www.pinkanakorn.or.th

  จ้างเหมาศึกษา สำรวจ ประเมินและให้คำแนะนำ การจัดทำระบบมาตรฐาน การจัดการพลังงาน ISO 50001

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

  จัดซื้อปืนยิงยาสลบ จำนวน 1 กระบอก

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างก่อสร้างโรงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคา จ้างเพยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุ ในพื้นที่เครือข่ายทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคา จ้างเพยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุ ในพื้นที่เครือข่ายทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 56...

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95

  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95

  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจุลินทรีย์ก้อน

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร...

  จัดซื้อกระสอบ (พร้อมพิมพ์โลโก้)

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานและให้บริการนักท่องเที่ยว

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

  จัดซื้อครุภัณฑ์งานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้อถุงขยะสีดำ

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

  มือจับประตู ขนาด 80.21 cm. x 10.01 cm.

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบภาพ และเสียงห้องลีลาวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประชุมและเเสดงสินค้านานาชาตเฉลิมพระเกียรติ 7...

  จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และจราจร

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้ออุปกรณ์งานระบบน้ำ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างเหมาบริการตรวจสภาพและบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีที่ 1,2,3,4,5

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300