• #1794 (no title)
 • computer-systems
 • consultant
 • Control
 • non-construction
 • ราคากลางการจ้างออกแบบ
 • ราคากลางงานก่อสร้าง
 • ประกาศสอบราคากลาง

  จัดซื้อปืนยิงยาสลบ จำนวน 1 กระบอก

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างก่อสร้างโรงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคา จ้างเพยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุ ในพื้นที่เครือข่ายทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคา จ้างเพยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุ ในพื้นที่เครือข่ายทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 56...

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95

  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95

  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจุลินทรีย์ก้อน

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร...

  จัดซื้อกระสอบ (พร้อมพิมพ์โลโก้)

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานและให้บริการนักท่องเที่ยว

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

  จัดซื้อครุภัณฑ์งานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้อถุงขยะสีดำ

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

  มือจับประตู ขนาด 80.21 cm. x 10.01 cm.

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบภาพ และเสียงห้องลีลาวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประชุมและเเสดงสินค้านานาชาตเฉลิมพระเกียรติ 7...

  จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และจราจร

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้ออุปกรณ์งานระบบน้ำ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างเหมาบริการตรวจสภาพและบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีที่ 1,2,3,4,5

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  ขอจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกแและแมลง

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะ

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

  จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ จำนวน 43 คัน

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดจ้างดูแลเว็บไซต์

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ   สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อวัสดุสำรอง สำหรับงานซ่อมบำรุงยานพาหนะเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อวัสดุงานโยธา

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักบริหารงานกลาง

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ทั่วประเทศ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อไม้ดอก , ไม้ใบ , ไม้ประดับ และกล้วยไม้

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300