• ประกาศราคากลาง
 • ประกาศเผยแพร่แผน
 • ประกาศประกวดราคา
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศยกเลิกการจัดหา
 • สัญญา
 • computer-systems

  ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสื่อสารและกล้องวงจรปิด

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสื่อสารและกล้องวงจรปิด หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ...

  ประกาศสอบราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต

  ประกาศสอบราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต

  ประกาศสอบราคาซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

  ประกาศสอบราคาซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

  ประกาศสอบราคาพัฒนาระบบโครงข่ายการสื่อสารของศูนย์ฯ

  ประกาศสอบราคาพัฒนาระบบโครงข่ายการสื่อสารของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างงานขยายโครงข่ายการสื่อสารระบบโทรศัพท์ภายในอาคารลานนา

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างงานขยายโครงข่ายการสื่อสารระบบโทรศัพท์ภายในอาคารลานนา

  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  จัดจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail System : EMS)

  จัดจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail System...

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300