• ประกาศราคากลาง
 • ประกาศเผยแพร่แผน
 • ประกาศประกวดราคา
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศยกเลิกการจัดหา
 • สัญญา
 • ราคากลางงานก่อสร้าง

  จ้างก่อสร้างโรงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างปรับปรุงเทพื้น คสล.สถานีไฟฟ้าที่ 6

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดจ้างปรับปรุงทางเดินคนพิการ

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารโภชนาการ

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงกระทิง

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงฟลามิงโก้

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงเมียร์แคท

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงหมู่บ้านมาไซ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดง Tiger World

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างปรับปรุงคอกกักหมาป่าดิงโก้และสร้างคอกกักนกคาสโซวารี่

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงจระเข้

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างปรับปรุงส่วนแสดง Drive Through เสือขาว

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารและระบบน้ำดี-น้ำเสีย อาคารคอกกักสัตว์ส่วนเกิน

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงวัวแดงและวาตูซี่

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงช้าง

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนแสดงแกะบาบารี่

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณถนนหน้าส่วนแสดงสิงโตและแนวปูนปั้นอาคาร Amphitheater

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงไบซัน

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างก่อสร้างคอกขยายพันธ์ุกวางผา

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุง Asian Drive Through โซน Predator Prowl

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนแสดงแมนวูฟ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนแสดงม้าแคระ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างทำบ่อฆ่าเชื้อหน้าอาคารโรงเก็บหญ้าแห้ง

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารและระบบน้ำดี น้ำเสีย อาคารคอกกักกันโรคสัตว์

  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารและระบบน้ำดี น้ำเสีย อาคารคอกกักกันโรคสัตว์ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารส่วนแสดงกวางผา เลียงผา

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างปรับปรุงส่วนแสดงหมูป่าแม่น้ำแดง

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างจัดทำที่ให้น้ำ – อาหาร และชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างซ่อมฉากหลังเวทีแสดงโชว์ ทำจากแผ่นไฟเบอร์กลาสรูปสัตว์ต่างๆ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างติดตั้งชุดถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 2,500 ลิตร

  จ้างติดตั้งชุดถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 2,500 ลิตร และขาตั้ง...

  จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาโรงเรือนเตาเผาขยะ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าที่ชำรุด

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าที่ชำรุดและน้ำรั่วซึมบริเวณภัตตาคาร อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7...

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบลวดไฟฟ้าในส่วนแสดงสัตว์

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบลวดไฟฟ้าในส่วนแสดงสัตว์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างต่อเติมหลังคา Amphitheater ส่วน Holding

  หน่วยงานเจ้าของโครงการ :สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคอกกักม้าแคระ

  สอบราคาจ้างก่อสร้างคอกกักม้าแคระ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างซุ้มจำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่มฯ ครั้งที่ 2

  ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างซุ้มจำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และสินค้าที่ระลึก ครั้งที่...

  ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างจุดถ่ายรูป จำนวน 3 จุด ครั้งที่ 2

  ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างจุดถ่ายรูป จำนวน 3 จุด...

  สอบราคาจัดจ้างจุดถ่ายรูป จำนวน 3 จุด

  สอบราคาจัดจ้างจุดถ่ายรูป จำนวน 3 จุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ...

  สอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มจำหน่ายอาหารว่าและเครื่องดื่ม และสินค้าที่ระลึก 3 ซุ้ม

  สอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มจำหน่ายอาหารว่าและเครื่องดื่ม และสินค้าที่ระลึก 3 ซุ้ม หน่วยงานเจ้าของโครงการ...

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูทิทัศน์พื้นที่แคมป์กราวด์

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูทิทัศน์พื้นที่แคมป์กราวด์  หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สอบราคาจ้างซ่อมระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ

  สอบราคาจ้างซ่อมระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ  หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  ประกาศสอบราคาจ้างงานติดตั้งและจัดทำป้ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 2

  ประกาศสอบราคาจ้างงานติดตั้งและจัดทำป้ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 2  หน่วยงานเจ้าของโครงการ...

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นฐานความรู้สำหรับทำกิจกรรมรอบสระ Swan Lake จำนวน 3 จุด

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นฐานความรู้สำหรับทำกิจกรรมรอบสระ Swan Lake จำนวน...

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงส่วนแสดงจระเข้น้ำจืด

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงส่วนแสดงจระเข้น้ำจืด หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  ประกาศสอบราคาจ้างงานซ่อมแซมพื้นผิวและทาสีกันความชื้นห้องเตรียมอาหาร

  ประกาศสอบราคาจ้างงานซ่อมแซมพื้นผิวและทาสีกันความชื้นห้องเตรียมอาหาร   หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงกวางผา

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงกวางผา  หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300