• ประกาศประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคากลาง
 • เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
 • non-construction

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95

  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95

  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจุลินทรีย์ก้อน

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร...

  จัดซื้อกระสอบ (พร้อมพิมพ์โลโก้)

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานและให้บริการนักท่องเที่ยว

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

  จัดซื้อครุภัณฑ์งานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้อถุงขยะสีดำ

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

  มือจับประตู ขนาด 80.21 cm. x 10.01 cm.

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบภาพ และเสียงห้องลีลาวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประชุมและเเสดงสินค้านานาชาตเฉลิมพระเกียรติ 7...

  จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และจราจร

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้ออุปกรณ์งานระบบน้ำ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างเหมาบริการตรวจสภาพและบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีที่ 1,2,3,4,5

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  ขอจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกแและแมลง

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะ

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

  จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ จำนวน 43 คัน

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดจ้างดูแลเว็บไซต์

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ   สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อวัสดุสำรอง สำหรับงานซ่อมบำรุงยานพาหนะเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อวัสดุงานโยธา

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักบริหารงานกลาง

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ทั่วประเทศ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อไม้ดอก , ไม้ใบ , ไม้ประดับ และกล้วยไม้

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้อยางรถยนต์กระบะ และยางรถลากพ่วงบริการ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายเสียงประจำรถพ่วง จำนวน 19 คัน

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อของที่ระลึกของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อครุภัณฑ์ปั้มมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

  จัดซื้อ,จ้างกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างเหมาบริการดูแลระบบกล้องวงจรปิด

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300