เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี: สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี: สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์ SPEED CONTROL UNIT พร้อมวายริ่ง และติดตั้งให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถานีที่ 5

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างกิจกรรมการแสดง น้อมรำลึก สุดอาลัยแด่พ่อหลวง

จัดจ้างกิจกรรมการแสดง น้อมรำลึก สุดอาลัยแด่พ่อหลวง ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโภชนาการและการเลี้ยงสัตว์

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโภชนาการและการเลี้ยงสัตว์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานระบบน้ำ

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี: สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

จัดจ้างซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ Drive ต่างๆ ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าระบบน้ำพุดนตรี

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (จีน)

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (จีน)

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (จีน)

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (จีน)

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างสร้าง Shelter ให้เจมส์บอคซ์

จัดจ้างสร้าง Shelter ให้เจมส์บอคซ์

จัดจ้างทำประตู 2 ชั้น Australian Drive Through

จัดจ้างทำประตู 2 ชั้น Australian...

จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานรักษาความสะอาด

จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานรักษาความสะอาด

จัดจ้างซ่อมแซมพื้นไม้ระเบียงกลางแจ้ง อาคารวารีกุญชร

จัดจ้างซ่อมแซมพื้นไม้ระเบียงกลางแจ้ง อาคารวารีกุญชร

จัดจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ บริเวฯแท่นน้ำพุดนตรี กลางสระ Swan Lake

จัดจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ บริเวฯแท่นน้ำพุดนตรี กลางสระ Swan...

สอบราคาจ้างปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 4 คัน

สอบราคาจ้างปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อน...

สอบราคาซื้อสัตว์ทดแทน จำนวน 9 ชนิด 78 ตัว (ครั้งที่ 2)

สอบราคาซื้อสัตว์ทดแทน จำนวน 9 ชนิด...

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลเเละชนิดเเก๊สโซฮอล์95

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้ออะไหล่เครื่องทำความเย็น (Chiller Model YR) ขนาด 30 ตัน

จัดซื้ออะไหล่เครื่องทำความเย็น (Chiller Model YR)...

จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระ และถุงขยะดำ

ศูนย์ประชุมเเละแสดงสินค้านานาชาติฯ:สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้ออาหารสัตว์ 4 ประเภท เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2560

จัดซื้ออาหารสัตว์ 4 ประเภท เดือนกรกฏาคม...

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกเครื่องพิมพ์ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจก (เปลี่ยนโซ๊คประตู) พร้อมปรับแต่งระดับประตู

จัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจก (เปลี่ยนโซ๊คประตู) พร้อมปรับแต่งระดับประตู

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลและชนิดแก็สโซฮอล์ 95

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลและชนิดแก๊สโซฮอล 95

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลและชนิดแก๊สโซฮอล 95

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ครั้งที่ 2)

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างดำเนินโครงการสานสายใยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2560

จัดจ้างดำเนินโครงการสานสายใยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2560

จัดจ้างปรับปรุงส่วนแสดงคาพีบาร่า

จัดจ้างปรับปรุงส่วนแสดงคาพีบาร่า

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากิจกรรมโชว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากิจกรรมโชว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300