ประกาศเผยแพร่แผน

จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้โซนจากัวร์ เทรล โซนโรงพยาบาลสัตว์ และโภชนาการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้โซนจากัวร์ เทรล โซนโรงพยาบาลสัตว์ และโภชนาการ...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 อาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงเมียร์แคท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงเมียร์แคท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างปรับปรุงส่วนแสดงเสือดาว ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างปรับปรุงส่วนแสดงเสือดาว ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างปรับปรุงส่วนแสดงเสือดำ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างปรับปรุงส่วนแสดงเสือดำ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาการแสดงกิจกรรมโชว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาการแสดงกิจกรรมโชว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระ และถุงขยะสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระ และถุงขยะสีดำ...

จัดเช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

จัดเช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการนักท่องเที่ยว

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการนักท่องเที่ยว

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาลของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาลของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300