เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคา จ้างเพยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุ ในพื้นที่เครือข่ายทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคา จ้างเพยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุ ในพื้นที่เครือข่ายทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 56...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจุลินทรีย์ก้อน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร...

จัดซื้อกระสอบ (พร้อมพิมพ์โลโก้)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานและให้บริการนักท่องเที่ยว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

จัดซื้อครุภัณฑ์งานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบภาพ และเสียงห้องลีลาวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประชุมและเเสดงสินค้านานาชาตเฉลิมพระเกียรติ 7...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์ประชุมและเเสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการเเสดงกิจกรรมโชว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี: สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี: สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์ SPEED CONTROL UNIT พร้อมวายริ่ง และติดตั้งให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถานีที่ 5

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300