สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วยงานในสังกัด

visibility 715

1. สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
เลขที่ 456 หมูที่ 1  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร/โทรสาร.053-920000

2. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี      http://www.chiangmainightsafari.com/
เลขที่ 33 หมูที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร.053-999000 โทรสาร 053-999099

3. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่     http://www.cmecc-mice.com/
เลขที่ 456 หมูที่ 1  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-010572-3    โทรสาร 053-010571

4. สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ https://www.thainorthtour.com/
เลขที่ 456 หมูที่ 1  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-920000


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300