สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 1,164

เชียงใหม่ไนท์เปิดให้บริการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 มุ่งเน้นการให้บริการในตอนเย็นจนถึงกลางคืน และจัดเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเสริม เพิ่มทางเลือกที่นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดได้ว่าเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่าของไนท์ซาฟารีสิงคโปร์ นอกจากนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังเน้นในความเป็น Nature Theme Park ซึ่งจะแตกต่างจากสวนสัตว์ทั่วๆไป รวมทั้ง Safari ในแอฟริกา โดยเน้นในด้านธรรมชาติวิทยา ชีวิตสัตว์ป่าที่อยู่ในเอเชีย ออสเตรเลีย และอาฟริกาซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด หากเปรียบกับในแอฟริกา ก็ยังหาดูพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้ยากกว่าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยมีกิจกรรมหลักในการให้บริการคือ การนั่งรถชมสัตว์กลางคืน (Night safari) โดยเริ่มที่โซน Savanna Safari เป็นโซนแรก นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น ยีราฟ ม้าลาย จิงโจ้แดง ฯลฯ Predator Prowl เป็นโซนที่สอง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสัตว์นักล่าเช่น เสือโคร่งขาว , สิงโต ไอยีน่าลายจุด ฯลฯ พร้อมทั้งยังมีโซน Jaguar Trail ซึ่งเป็นส่วนแสดงที่มีสัตว์ขนาดเล็ก นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้อย่างอิสระ ในระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น.ของทุกวัน www.chiangmainightsafari.com


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300