สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

Chiang Mai Night Safari

visibility 97

Chiang Mai Night Safari is a vocational study center building
the concept of environmental forestry and wild life conservation. It’s also
a world class standard for education and entertainment, especially for
earning valuable income with social responsibility for community and
environment.
With approximately 131 hectares of land, Chiang Mai Night
Safari earn mixed deciduous forest and dry dipterocarp forest.
Visitors , gaining the knowledge about the real natural environment,
including eco-systems, wildlife and natural resources, can watch the beauty of the musical fountain with water screen at night, and also enjoy a variety of foods & drinks and shopping.
Chiang Mai Night Safari, also provides 34 rooms resort style of
different types as well as seminar, meetings and special event facilities.
There is an additional camp ground for natural conservation activities for
the younger generation. Everything you touch will provide an unforgettable memory.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300