สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน ระดับอาวุโส ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

visibility 10,132

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน ระดับอาวุโส ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200