สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คู่มือสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

visibility 21,833

หนังสือ”คู่มือสำนักงานพัฒนาพิงคนคร” จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว บริษัท/ห้างร้าน ใช้เป็นคู่มือในการรับบริการต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ประชาชนควรทราบ เพื่อช่วยให้ได้เตรียมตัววางแผน มีความพร้อมในการใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และมีแนวทางแก้ไขปัญหาในการท่องเที่ยวหรือใช้บริการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ และปลอดภัย

cloud_download
คู่มือสำนักงานพัฒนาพิงคนคร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200