สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

บรรยากาศคอนเสิร์ต bodyslam@Chiang Mai by PDA

visibility 2,512

ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต bodyslam ณ. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 50% มอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่,โรงเรียน ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ,โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200