สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประชุมคณะอนุกรรมการรับโอนกิจการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมคณะในการเข้าหารือการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปสังกัดองค์การสวนสัตว์

visibility 9,726

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สำนักพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับ นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการรับโอนกิจการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมคณะ ในการเข้าหารือการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปสังกัดองค์การสวนสัตว์ และให้ความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีแก่ นายสุริยา แสงพงค์ ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200