สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

visibility 2,185

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ พร้อมภริยา นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในภาคค่ำจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนครได้รับเกียรติเป็นสถานที่ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร และนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รอง ผอ.สพค. ผู้แทนในนามขององค์การมหาชน ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200