สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์

visibility 65

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 26 มีนาคม 2558 นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ ณ โถงท่าแพ อาคารเอ็กซิบิชั่น ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีเจตนารมณ์ในการประสานงานความร่วมมือการแลกเปลี่ยน ข้อมูลไมซ์ เรื่องการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสากรรมไมซ์ ตามนโยบายที่มุ่งเน้นในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Intelligence Center) ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ข่าวสาร อุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์และบุคคลภายนอกที่ มีความสนใจ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรเป้าหมายหลักที่จะ สร้างความร่วมมือระหว่างกันและกัน และส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันและกัน ในการดำเนินการส่งสริม เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และร่วมมือกันเผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ในการต่อยอดเชิงความรู้ เสริมสร้าง ยกระดับความรู้ความสามารถแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สืบไป


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300