สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ร่วมประชุมทางวิชาการประจำปี ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ South East Asian Zoos Association (SEAZA)

visibility 272

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมประชุมทางวิชาการประจำปี ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ South East Asian Zoos Association (SEAZA) ในหัวข้อ “CELEBRATING LIFE! Southeast Asian Zoos & Aquariums Bringing Nature Closer to People and People Closer to Nature” ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อยกระดับมาตรฐานของสวนสัตว์ ที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นำโดย นายวีระพล บุญชูดวง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ และคณะผู้บริหาร


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300