สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ร่วมวางพานพุ่มสักการะเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ

visibility 17,494

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7.00น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) โดย นายประสงค์ รัตนวารีกุล ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมวางพานพุ่มสักการะเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ในพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ โดยมณฑลทหารบกที่ 33 ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200