สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 83

visibility 2,383

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมบูธ นิทรรศการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 83 และในโอกาสเดียวกันนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ด้วย ณ ห้องสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200