สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประชุมติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

visibility 22,639

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมนางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารวารีกุญชร
ในการประชุม ได้เน้นย้ำการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยมากที่สุด รวมทั้งการฉีดวัคซีนแก่บุคคลกรด้านการบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ครบ 100% เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามโครงการ Chraming Chiang Mai ที่ตั้งเป้าเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะมีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์เชียงใหม่ และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บรรจุอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วย
ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการเปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในเดือนหน้า จะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230