สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

25 เมษายน 2559 “Asia Golf Tourism Convention (AGTC) 2016”

visibility 2,309

วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  และ International Association of Golf Tour Operations (IAGTO) ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาธุรกิจการท่องเที่ยวด้านกีฬากอล์ฟนานาชาติ Asia Golf Tourism Convention (AGTC) 2016” โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายกฤษณะ แก้วธำรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Mr.Peter Walton Chief Executive of IAGTO รวมทั้งตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันเปิดงาน Asia Golf Tourism Convention (AGTC) 2016” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

          การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติของประเทศไทย โดยใช้ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นสถานที่จัดงาน และจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพต่อจากกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศไทยเคยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพการจัด AGTC ครั้งหนึ่งในเดือนเมษายน พ.ศ.2556 ณ เมืองพัทยา และได้รับความสำเร็จอย่างสูง AGTC 2016 โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและได้ร่วมกันจัดงานเจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching ระหว่างกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกอล์ฟจากทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย จาก 45 ประเทศทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมกว่า 700 คน และ AGTC 2016 นี้ จะเริ่มด้วยการนัดหมายให้ผู้ซื้อและผู้ขายในธุรกิจท่องเที่ยวกอล์ฟได้พบปะเจรจาธุรกิจกัน ในระหว่างวันที่ 25 -26 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต่อจากนั้นในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2559 จัดเป็นการจัด Post Tour Tam Trip นำผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการของสนามกอล์ฟในเชียงใหม่

สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวกีฬากอล์ฟครั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น และจังหวัดเชียงใหม่จะถูกจัดให้เป็นเป้าหมายหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมเล่นกอล์ฟจากทั่วโลกเข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานและจำนวนมากเพียงพอความสะดวก ด้านที่พัก ด้านการคมนาคม ความเป็นอยู่ อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมที่จะเป็นเมืองสำคัญของการท่องเที่ยวด้านกีฬากอล์ฟของประเทศไทยในเวทีระดับโลกในฐานะที่ World Class Golf Destination อีกด้วย  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200