สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

Conservation park

visibility 392

which opened in 1828, first called itself a menagerie or “zoological garden,” which is short for “Gardens and Menagerie of the Zoological Society of London.”The abbreviation “zoo” first appeared in print in the UK around 1847, when it was used for the Clifton Zoo, but it was not until some 20 years later that the shortened form became popular in the song “Walking in the Zoo on Sunday” by music-hall artist Alfred Vance.[3] The term “zoological park” was used for more expansive facilities in Washington, D.C., and the Bronx in New York, which opened in 1891 and 1899 respectively.[4]

Relatively new terms for zoos coined in the late 20th century are “conservation park” or “biopark”. Adopting a new name is a strategy used by some zoo professionals to distance their institutions from the stereotypical and nowadays criticized zoo concept of the 19th century.[5] The term “biopark” was first coined and developed by the National Zoo in Washington D.C. in the late 1980s.[6] In 1993, the New York Zoological Society changed its name to the Wildlife Conservation Society and rebranded the zoos under its jurisdiction as “wildlife conservation parks.”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300