สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

 • แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
 • แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
 • แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
 • แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558
 • แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
 • แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2556

การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี)

 • แผนงานที่สำคัญ
 • แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561

ข้อมูลภารกิจและแผนยุทธสตร์

 • ผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าของ สพค.
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สพค.


 • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300