สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

visibility 687

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี รศ.ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ, นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคณะผู้บริหาร ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พร้อมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกิจกรรม “ปลูกต้นไม้” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ CSR พันธมิตรสีเขียว ปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ได้แก่ ต้นชงโค, ต้นหางนกยูง, ต้นนนทรี, ต้นอินทนิล และต้นกัลปพฤกษ์ ที่ได้มาจากสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง กรมป่าไม้ และสถานีเชาะชำกล้าไม้ห้วยดินดำ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้กับพื้นที่โดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก่อให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เพื่อความสวยงาม และเพื่อให้ร่มเงาในอนาคต

นอกจากนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมนิทรรศการภาพถ่ายพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 – 21.00 น.  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200