สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศผลการตัดสินจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักศึกษา การพัฒนาสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

visibility 7,963

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักศึกษา ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งจะทำให้เกิดระบบการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในนำเสนอ  สื่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

ผลการตัดสินได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ กลุ่ม  ติ่งแน้ด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่ กลุ่ม และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ กลุ่ม อังศุธร โดยมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร 053-920000


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230