สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างทำแผ่นพับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและ Sale Kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 4,322
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230