สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาซื้ออาหารสัตว์ 4 ประเภท ได้แก่ 1.กล้วยน้ำว้าสุก-กล้วยน้ำว้าดิบ 2.ผักและผลไม้ 3.หญ้าสดและต้นข้าวโพด 4.หญ้าแพงโกล่าแห้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562

visibility 2,872
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200