สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ Food Court (โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล World Class Destination)

visibility 1,909
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230