สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แล้วจะติดต่อใช้บริการสำนักงานพัฒนาพิงคนครอย่างไร?

เว็บบอร์ดสำนักงานพัฒนาพิงคนครหมวดหมู่: ทั่วไปแล้วจะติดต่อใช้บริการสำนักงานพัฒนาพิงคนครอย่างไร?
preeda Staff asked 3 years ago

1.ติดต่องานด้านเอกสาร ,การเงิน,บัญชี,พัสดุ,บุคคล และงานบริหารอื่นๆ
Tel. 053-920000
FAX.053-920015
เว็บไซท์ : http://www.pinkanakorn.or.th
Facebook : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร – องค์การมหาชน

2.ติดต่อการใช้บริการพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (CMECC)
Tel. 053-010572-3
FAX. 053-010571
เว็บไซท์ :  http://www.cmecc-mice.com
Facebook : CMECC

3. ติดต่อใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสำหรับการเข้าชมกิจกรรม การใช้สถานที่ และที่พัก

Tel. 053-999000
เว็บไซท์ : http://www.chiangmainightsafari.com
Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari
Line : @nightsafari


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200