สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แล้วจะติดต่อใช้บริการสำนักงานพัฒนาพิงคนครอย่างไร?

เว็บบอร์ดสำนักงานพัฒนาพิงคนครหมวดหมู่: ทั่วไปแล้วจะติดต่อใช้บริการสำนักงานพัฒนาพิงคนครอย่างไร?
preeda Staff asked 6 months ago

1.ติดต่องานด้านเอกสาร ,การเงิน,บัญชี,พัสดุ,บุคคล และงานบริหารอื่นๆ
Tel. 053-920000    
FAX.053-920015
เว็บไซท์ : http://www.pinkanakorn.or.th
Facebook : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร – องค์การมหาชน
 
     2.ติดต่อการใช้บริการพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (CMECC)
Tel. 053-010572-3
FAX. 053-010571
เว็บไซท์ :  http://www.cmecc-mice.com
Facebook : CMECC 

  1. ติดต่อใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสำหรับการเข้าชมกิจกรรม การใช้สถานที่ และที่พัก

            Tel. 053-999000
           เว็บไซท์ : http://www.chiangmainightsafari.com
 Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari
 Line : @nightsafari


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300