สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ข้อมูลสำคัญขององค์กร

๑. รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลัก
      คลิกดูรายละเอียด >>

๒. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      คลิกดูรายละเอียด >>

๓. งบการเงิน
      คลิกดูรายละเอียด >>

๔. ประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล
      คลิกดูรายละเอียด >>

๕. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
      คลิกดูรายละเอียด >>

๖. โครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและคณะอนุกรรมการ
      คลิกดูรายละเอียด >>

๗. ภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์
      คลิกดูรายละเอียด >>

๘. ข้อมูลสำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
      คลิกดูรายละเอียด >>

๙. การบริหารจัดการความรู้ขององค์กร
      คลิกดูรายละเอียด >>

๑๐. รายงานแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan)
      คลิกดูรายละเอียด >>  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230