สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
  • รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  งบประมาณ 2565
  • รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  งบประมาณ 2565
   • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1
   • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2
   • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3
   • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
  • ประจำเดือน ตุลาคม 2564
  • ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  • ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  • ประจำเดือน มกราคม 2565
  • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  • ประจำเดือน มีนาคม 2565
  • ประจำเดือน เมษายน 2565
  • ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
  • ประจำเดือน มิถุนายน 2565
  • ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
  • ประจำเดือน สิงหาคม 2565
  • ประจำเดือน กันยายน 2565


 • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200