สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2561

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2562  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230