Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Contact us

Pinkanakorn Development Office (Public Organization)
33, Moo. 12, Nkangkaii HangDang  Chiang Mai 50230
Tel . (+66) 53-999000

E-mail : pda_saraban@pinkanakorn.or.th

แบบฟอร์มติดต่อ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230