Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) ประกาศ สพค. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ตำแหน่ง หัวหน้างานกฎหมาย

visibility 9,505

Sorry, this entry is only available in Thai.

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230