Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

เที่ยวลำพูน…เมืองเก่า ..แต่เก๋ามาก

visibility 10,891

..เขาว่าลำพูน เป็นเมืองเก่า แต่เก๋า มากๆ .. ..ลำพูนเป็นเมืองที่เล็กที่สุดแต่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ …มีอาหารอร่อย เหมาะกับคนเก่า ๆ …มีคนเก๋า เก่า แตใจดีมาก …มีตำนานเจ้าแม่จามเทวีแห่งอาณาจักรศรีหริภุญไชยที่เต็มไป ด้วยประวัติศาสตร์ความเก่าแก่ และน่าสนใจ …มีโบราณสถานเก่า ….มีวัดเก่า …สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติงดงามที่ไม่เคยเก่า ….อุโมงค์รถไฟขุนตาน …สะพานขาวทาชมพู …ถนนต้นยางอายุกว่า 100 ปี ตลาดเก่า …วีถีชีวิตเก่า …..ยังมีอีกหลายที่ใน “พิงคนคร” รอให้คณไปสัมผัส ทั้ง แหล่งธรรมชาติ แหลงวัฒนธรรมและแหล่งชุมชนทั้งเชียงใหม่ และ 7 จังหวัดใกล้ เคียง …… ยิ้มสุขใจ ไปกับพิงคนคร…….. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) https://www.facebook.com/Pinkanakorn/  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230