Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

โครงการ “เพื่อนให้เพื่อน” โดย สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

visibility 8,506

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “เพื่อนให้เพื่อน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้แก่เยาวชน โดยการร่วมแบ่งปันของเล่น หนังสือนิทาน และของใช้อื่นๆ ในสภาพดี เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่เพื่อนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ บ้านห้วยบง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053-920000, 053-999000  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230