Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่อง กับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 จังหวัด

visibility 4,610

Sorry, this entry is only available in Thai.  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230