Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Operation news


เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน

ในวันที่ 3 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิดส...
visibility 3,699

พิงคนครแถลงพร้อมจัดประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 1 “รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร”

เมื่อวันที่  23  กันยายน  2558  สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)แถลงข่าวโครงการประกวดภาพยนตร์สั...
visibility 3,758

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230