Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

พิงคนครแถลงพร้อมจัดประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 1 “รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร”

visibility 3,891

เมื่อวันที่  23  กันยายน  2558  สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)แถลงข่าวโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 1ประจำปี 2558ณ โถงท่าแพ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาเพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น เผยแพร่ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของความเป็นล้านนา ภายใต้แนวคิด “รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร”สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมสมัครเพื่อถ่ายทอดวิถีล้านนาแบบร่วมสมัย ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมร่วม workshop กับผู้กำกับ และทีมงานโปรดักชั่นมืออาชีพ

นายนาวิน สินธุสอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่  เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเขตภาคเหนือ  โดยเฉพาะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมทุกด้านในบริบทต่างๆ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของจังหวัดสู่ระดับนานาประเทศ  เฉกเช่นกิจกรรมในวันนี้ที่ทางสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ได้เห็นความสำคัญจัดให้มีการประกวดภาพยนตร์สั้น โดยให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ควบคู่การอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  ภาพยนตร์สั้นถือได้ว่าเป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับและประชาสัมพันธ์ได้ดีในทุกมิติเป็นสื่อที่ทันสมัย  สามารถส่งผ่านสื่อออนไลน์ เช่น facebookyoutubeได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงทุกเพศ  ทุกวัยในสังคมยุคนี้

นายทฤษฎีชุติวงษารองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ  เปิดเผยว่าโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 1ประจำปี 2558  จัดขึ้นเป็นปีแรกภายใต้แนวคิด “รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหรือผู้สนใจ  ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ภาพยนตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยเน้นในเขตพื้นที่พัฒนาพิงคนคร  อันเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  หรือผู้สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ได้ศึกษาและถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์สั้นตลอดจนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ด้วยความยาวไม่เกิน  10 นาที มีเนื้อหาสาระที่ถ่ายทอดวิถีล้านนาแบบร่วมสมัย และมีการพัฒนาผลงานร่วมกับทีมงานโปรดักชั่นมืออาชีพ อาทิเช่น คุณนวพล  ธำรงรัตนฤทธิ์  นักเขียนบทภาพยนตร์  นักเขียนและผู้กำกับภาพยนตร์  คุณประวิทย์  แต่งอักษร อาจารย์สอนด้านสื่อฯ  และนักวิจารณ์ภาพยนตร์ คุณลีชาตะเมธีกุลนักลำดับภาพ  และนักตัดต่อเสียง  ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยที่เน้นผลงานกับผู้สร้างอิสระและคุณรัฏ์ภูมิ  บุญบัญชาโชค  ผู้กำกับหนังสั้น  อาจารย์ด้านภาพยนตร์และนักเขียนบทภาพยนตร์ ซึ่งบุคคลที่กล่าวมานี้เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีผลงานด้านภาพยนตร์เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ  จะมาเป็นวิทยากรให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ รวมถึงเทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อ  เพื่อพัฒนาผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกให้มีความสนใจ และมีความทันสมัยยิ่งขึ้นเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดได้ดีจนได้รับรางวัลและเผยแพร่จนเป็นที่ได้รับความยอมรับต่อไป

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเนื้อหาและผลิตหนังสั้นความยาวไม่เกิน 10 นาที มาที่สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)เบอร์โทรศัพท์ 053-920-066-7ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่
14 ตุลาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฒพล  ศรีบุญเที่ยง เบอร์โทรศัพท์ 089-4751253หรือทางFacebookหนังสั้น พิงคนคร #1  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230