Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ชวนร่วมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2

visibility 3,957

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ชวนร่วมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 ชื่อ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ” ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 05.30-10.30 น. ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านอุทยานหลวงราชพฤกษ์ – สักการะปู่แสะย่าแสะ – เข้าสู่ถนนบ้านแม่เหียะใน – วัดร่ำเปิง – พระธาตุเถรจันทร์ และเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในเส้นถนนเลียบคลองชลประทาน
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ได้ที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร โทร. 053-920000 และพิเศษเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนหน้างาน จะได้รับหนังสือเส้นทางจักรยานฯ เล่มที่ 2 จำนวน 300 ท่านแรกเท่านั้น… (เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 05.30 – 06.50 น. ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

ปั่นย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230