Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์และตกแต่งส่วนแสดงสัตว์ จำนวน 78 รายการ

visibility 6,529


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230